Presseinformasjon

Brende til Arktis-konferanse i Arkhangelsk

Utenriksminister Børge Brende deltar på konferansen «The Arctic – Territory of Dialogue», i Arkhangelsk, Russland, 29. – 30. mars 2017.

- Nordområdene og samarbeidet i Arktis er høyt prioritert for Norge. Russland er en viktig samarbeidspartner og aktør i Arktis, og konferansen i Arkhangelsk gir en god ramme for å videreføre den politiske dialogen med Russland om spørsmål av felles interesse, sier utenriksminister Børge Brende.

I Arkhangelsk skal utenriksminister Brende holde innlegg på Arktis-konferansen. Han skal også møte Russlands utenriksminister Lavrov onsdag ettermiddag, etterfulgt av en arbeidsmiddag med utenriksminister Lavrov sammen med de andre nordiske utenriksministrene samme kveld.

- Mye av det norsk-russiske samarbeidet i nord foregår på regionalt nivå, både under det regionale Barentssamarbeidet og mellom fylkene i Nord-Norge og Nordvest-Russland. De samarbeider blant annet på områder som utdanning, forskning, helse, næring, urfolk og kultur. Jeg vil derfor benytte anledningen til å møte noen av de russiske guvernørene som deltar i det arktiske forumet i Arkhangelsk, sier utenriksministeren.

Utenriksministeren skal holde innlegg på Talking Barents, et arrangement i regi av Barentssekretariatet. Han møter også guvernøren i Arkhangelsk, Igor Orlov, og guvernøren i Murmansk, Marina Kovtun. Han skal også besøke en utstilling om arktiske urfolks matkultur, et prosjekt i regi av Verdensrådet for reindriftsfolk.

Pressekontakt: Kristin Enstad (med på reisen), mobil 482 68 835, e-post: kristin.enstad@mfa.no 

Til toppen