Presseinformasjon

Statssekretær Skogen deltar på årsmøte i Den asiatiske utvklingsbanken

Statssekretær Tone Skogen vil delta på Den asiatiske utviklingsbankens årsmøte i Yokohama, Japan, 5. - 6. mai.

Den asiatiske utviklingsbanken (AsDB) har som hovedmål å bidra til fattigdomsreduksjon, bærekraftig utvikling og inkluderende vekst i Asia og stillehavsområdet. Banken tilbyr lån, gavebistand og faglige tjenester til myndigheter og privat sektor.

- Vi ser at forskjellene mellom fattige og rike i Asia stadig blir større. Den asiatiske utviklingsbanken har en viktig oppgave med å bidra til bærekraftig utvikling og inkluderende vekst i Asia og stillehavsregionen, sier statssekretær Tone Skogen.

I 2016 ga Norge 64 millioner kroner til AsDBs utviklingsfond og 20 millioner kroner til bankens fond for ren energi. På møtet i Yokohama vil den norske delegasjonen blant annet legge vekt på at bankens prosjekter må bli enda mer klimavennlige og at bankens satsing på privat sektor bør styrkes. Banken har hovedsete i Manila, Filippinene. Les mer om AsDB her.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Til toppen