Presseinformasjon

Statssekretær Bokhari til Sørøst-Asia

Statssekretær Laila Bokhari besøker 16. - 19. januar Singapore, Malaysia og Indonesia. Kampen mot terror og voldelig ekstremisme, regionale spørsmål, samt spørsmål knyttet til kvinner i krig og konflikt vil stå sentralt under besøket.

– Norges partnerskap med Asean (sammenslutningen av sørøstasiatiske land) gir en god ramme for å styrke dialogen og dele erfaringer på områder som sikkerhetspolitikk og innsats mot radikalisering, sier statssekretær Bokhari.

I Singapore møter Bokhari viseutenriksminister Maliki Osman til politiske samtaler, og holder en forelesning på S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS). 17. januar deltar Bokhari på et frokostmøte med Malaysian Peacekeeping Centre og FNs utviklingsprogram (UNDP). Tema for møtet er trening av personell til FNs fredsbevarende operasjoner. Statssekretæren møter også representanter fra Malaysias utenriksdepartement og viseforsvarsminister Mohd Johari Baharum.

Under besøket til Indonesia møter Bokhari Aseans visegeneralsekretær V. P. Hirubalan, kvinneminister Yohana Yembise og representanter fra utenriksdepartementet. Statssekretæren holder også et innlegg på et arrangement i regi av Indonesia Foreign Policy Community.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02

Til toppen