Presseinformasjon

EØS- og EU-ministeren til Bergen

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen besøker Bergen mandag 3. juli. Her skal han blant annet møte presidenten i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO).

I tillegg til å møte presidenten i EPO, Benoit Battistelli, besøker Bakke-Jensen Bergen Teknologioverføring (BTO) som bidrar til kommersialisering av forskningsresultater.

- Forskning, innovasjon og entreprenørskap er prioriterte områder for regjeringen, og kompetanse er stadig viktigere for konkurranseevnen vår. Sikring og utnyttelse av immaterielle rettigheter inngår i det, sier EØS- og EU-minister Bakke-Jensen.

EØS- og EU-ministeren skal også besøke Universitetet i Bergen, hvor han skal få en innføring i universitetets samarbeid med verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EUs Horisont 2020.

- Horisont 2020 er Europas store innovasjons- og kunnskapsløft. Et løft som skal ruste Europa for fremtiden, og bidra til å snu økonomisk nedgang til vekst. Gjennom Horisont 2020 kan vi i Norge ta del i, og bidra til, dette, sier Bakke-Jensen.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, mobil 976 87 801.

Til toppen