Presseinformasjon

Statssekretær Tone Skogen til giverkonferanse i Brussel

Statssekretær Tone Skogen deltar på giverkonferansen for Den sentralafrikanske republikk (SAR) 17. november. - Situasjonen i SAR er fortsatt svært kritisk. Norge vil ta del i diskusjonene om hva som kan gjøres for sivile i akutt nød og om tiltak som kan bidra til politisk stabilisering, sier statssekretær Skogen.

SAR har vært gjennom en voldelig og svært konfliktfylt periode de siste fire årene. Situasjonen har bedret seg noe, men det pågår fortsatt voldelige sammenstøt mellom ulike grupper i landet, og med FN-styrken Minusca. Minst 65 personer ble drept i flere sammenstøt bare i oktober.

- SAR trenger internasjonal politisk og finansiell støtte i en skjør stabiliseringsfase. Norge er også opptatt av de regionale konsekvensene av denne konflikten. Så lenge urolighetene fortsetter, vil opprørsgrupper også fra andre land i regionen fortsette å kunne bevege seg gjennom landet, sier Skogen.

2,3 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen, trenger humanitær hjelp. FN og humanitære partnere har bare fått inn rundt 30 prosent av midlene de trenger til hjelpeinnsats i år. Samtidig er arbeidsforholdene svært krevende. Spesielt lokale hjelpearbeidere er utsatt, og flere er blitt drept eller skadd, og har fått sine hjem plyndret og brent.

Konferansen finner sted i Brussel og med EU og SAR som vertskap, i samarbeid med FN og Verdensbanken. Utgangspunktet for møtet er en femårig plan for gjenoppbygging og fredsbygging, som er utviklet av FN, EU og SARs myndigheter. Planen har et finansieringsbehov på tre milliarder dollar til blant annet å bygge opp grunnleggende statsfunksjoner og tiltak for helse og utdanning.

Norge bidrar med humanitær støtte gjennom FN og humanitære organisasjoner. Et ytterligere bidrag fra Norge vil bli annonsert på giverkonferansen.

Twitter: @utenriksdept #RCAConf #CARCrisis

Pressekontakt: Astrid Sehl, asse@mfa.no, mob 922 84 752

Til toppen