Presseinformasjon

Statssekretær Laila Bokhari til Buenos Aires

Statssekretær Laila Bokhari deltar på en konferanse om beskyttelse av skolebarn i krig og konflikt, i Buenos Aires 28.-29. mars. Konferansen organiseres med støtte fra Norge.

Militære styrker, væpnede grupper og sikkerhetsstyrker har angrepet skoleelever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjoner i mer enn 70 land de siste åtte årene. På verdensbasis er nærmere 37 millioner barn og unge forhindret fra å gå på skole på grunn av krise og konflikt.

Regjeringen arbeider aktivt med å styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre trygg utdanning for barn og unge i konfliktrammede land. Sammen med Argentina og en rekke andre land og sivilsamfunnsorganisasjoner har Norge ledet arbeidet med å utvikle en erklæring om beskyttelse av utdanning i konfliktområder, som ble lansert på et internasjonalt møte i Oslo i 2015. Så langt har 60 stater sluttet seg til erklæringen om trygge skoler. Blant dem er flere av landene som rammes hardest av angrep på utdanningsinstitusjoner.

- Barn må få være trygge på skolen, men mange steder blir skolebygg tatt over av stridende parter eller regelrett bombet i stykker. Bare i Syria i fjor ble 255 barn drept på eller i nærheten av skolen. Norge vil fortsette å arbeide for at flere land slutter opp om erklæringen og for at landene følger opp med konkrete tiltak for å gjøre skoler til trygge områder for barn og lærere, sier statssekretær Bokhari.

Norge støtter Redd Barnas «Schools as Zones of Peace» prosjekt i Niger, Palestina, Den Demokratiske Republikken Kongo, Syria og Sør-Sudan, som følger opp erklæringen gjennom arbeid rettet mot skoler, lokalsamfunn og myndighetene.

I Argentina skal Bokhari også ha møter med blant andre viseutenriksminister Pedro Villagra Delgado, representanter for norsk næringsliv i Argentina og medlemmer av den argentinske kongressen for å diskutere likestilling og vold mot kvinner.

Pressekontakt: Astrid Sehl, astrid.sehl@mfa.no, mob 922 84 752

Til toppen