Presseinformasjon

Statssekretær Hattrem til High North Dialogue i Bodø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tore Hattrem deltar torsdag 26. mai på konferansen High North Dialogue 2016, som arrangeres av Nordområdesenteret ved Nord Universitet i Bodø. Årets konferanse har tittelen The Blue Future of the Arctic, og har som formål å diskutere og utvikle ideer for fremtidens Arktis, med vekt på blå (marin og maritim) innovasjon, entreprenørskap og utvikling.

- Norge er svært avhengig av havet – nær to tredjedeler av våre eksportinntekter kommer herfra. Å styrke den «blå økonomien» handler derfor både om å forbedre forvaltningen av havets ressurser, å finne nye bruksområder for de ressursene vi allerede utnytter, men også om å finne måter å bruke ressurser vi per i dag ikke utnytter, sier statssekretær Tore Hattrem.

Hattrem skal delta i et panel med tittelen «Arktis og den blå dimensjonen». De siste årene har man observert en økende internasjonal interesse for det økonomiske potensialet som ligger i verdenshavene. For å møte den voksende internasjonale interessen vil de arktiske statene investere i kunnskapsutvikling og styrke samarbeidet seg imellom om utnyttelse og forvaltning av felles ressurser i polhavet, blant annet i Arktisk råd. Samtidig stiller økt menneskelig aktivitet som følge av global oppvarming særskilte krav til bærekraftig ressursforvaltning i arktiske strøk.

- 70 prosent av jordas overflate er dekket av vann – men kun noen få prosent av maten vi spiser kommer fra havet. Det sier seg selv at det ligger et enormt utappet potensial her for økonomisk vekst, sysselsetting, innovasjon og matsikkerhet – ikke bare for de arktiske kyststatene, men for verden som helhet. Nøkkelen er å finne den rette balansen mellom industriutvikling og bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser. Her har Norge lang erfaring og mye å bidra med, også internasjonalt, sier Hattrem.

Statssekretær Hattrem vil også være til stede under prisutdelingen «High North Hero», som deles ut av Nordområdesenteret og går til en person som i særlig grad har bidratt til å sette nordområdene på kartet i løpet av det siste året.

Pressekontakt: Pressevakten UD, 23 95 00 02.