Presseinformasjon

Utenriksministeren til Estland

Tirsdag 8. september besøker utenriksminister Ine Eriksen Søreide Tallin for å møte sin estiske kollega og for å delta på et møte mellom de nordiske og baltiske utenriksministrene.

Ine Eriksen Søreide vil ha et bilateralt møte med Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu tirsdag 8. september. Estland skal sitte i Sikkerhetsrådet i FN samtidig som Norge, og det vil være et sentralt tema under møtet.

Onsdag 9. september vil det være et møte mellom de åtte nordiske og baltiske utenriksministrene.

- I en urolig verden er nærområdene våre svært viktige. En tett og åpen dialog med de nordiske og baltiske landene er verdifullt blant annet om saker som håndtering av koronapandemien og Hviterussland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministermøtene mellom de nordiske og baltiske landene (NB8) Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige skjer årlig. Møtene fungerer som et viktig forum for utveksling av synspunkter på aktuelle saker, både globalt, regionalt og europapolitisk. Dagsorden har de siste årene vært preget av sikkerhetspolitikk, i tillegg til aktuelle europapolitiske spørsmål. Under dette møtet vil blant annet transatlantisk samarbeid, Hviterussland, demokrati og styresett, migrasjon, internasjonalt samarbeid om digital sikkerhet, klimaspørsmål og koronasituasjonen bli diskutert.

Det har vært økt aktivitet i NB8-kretsen under covid-19-pandemien og siden mars har det vært avholdt tre digitale utenriksministermøter i NB8-kretsen, samt ett digitalt møte mellom NB8 og de fire visegrad-landene (V4) Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, siri.svendsen@mfa.no, mobil 97 68 78 01