Presseinformasjon

Eriksen Søreide til Arctic Frontiers i Tromsø

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på årets Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø mandag 22. januar. Havspørsmål og arktisk samarbeid er hovedtemaer for konferansen.

– Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder, og den internasjonale oppmerksomheten om nordområdene og Arktis er økende. Bærekraftig økonomisk utvikling i regionen er avgjørende for å sikre arbeidsplasser og robuste, levedyktige samfunn i nord. Regjeringen legger vekt på den gode dialogen i fora som Arktisk råd for å bidra til å bevare Arktis som en region kjennetegnet av stabilitet og internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Utenriksministeren deltar kl. 08.30 under Arctic Frontiers' åpningssesjon «State of the Arctic». Hun møter også FNs spesialutsending for havspørsmål, Peter Thomson, og flere av de nordiske ministrene som deltar på konferansen. I tillegg holder Eriksen Søreide en orientering om regjeringens nordområdesatsing for utenlandske ambassadører, og hun møter høynivårepresentanter fra medlemslandene i Arktisk Råd, og Ungarns utenriksminister.

Utenriksministeren møter pressen kl. 10.45 i 11. etg. på Hotel the Edge.

Arctic Frontiers er en av de viktigste internasjonale konferansene om arktiske spørsmål og samler i år over 3000 deltakere fra om lag 30 land.

Akkreditering

Journalister som ønsker å delta på Arctic Frontiers må akkrediteres via denne nettsiden. Velg «media» under type delegat.

For mer informasjon se konferansens nettside og #ArcticFrontiers,

Pressekontakt: Ingrid Kvammen Ekker (med på reisen) mob. 990 24 984, ike@mfa.no.