Presseinformasjon

Ministerforum for global flyktningrespons

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder den norske delegasjonen til det første ministerforumet for global flyktningrespons som avholdes 17. og 18. desember 2019 i Genève.

Den globale flyktningeplattformen ble ferdigstilt og fikk støtte fra FNs generalforsamling i desember i fjor. Hovedformålet med årets ministerforum er å mobilisere flere og bredere forpliktelser til internasjonal flyktningrespons, i tråd med handlingsplanen til den globale flyktningeplattformen.

Under ministerforumet er Norge, sammen med bl.a. Frankrike, pådriver for å styrke engasjementet for grønn, humanitær respons og fornybar energi. Norge vil også legge vekt på utdanningssatsing, integreringstiltak og beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold.

Presse som ønsker å dekke konferansen må akkreditere seg via UNHCRs nettsider.

Pressekontakt for utenriksministeren er kommunikasjonssjef Trude Måseide, mobil 95 72 65 10.