Presseinformasjon

Konferanse om Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt

- Norges deltakelse som gjesteland i Frankfurt i 2019 vil være en av de største norske kultursatsinger i utlandet noensinne. Deltakelsen vil gi svært gode muligheter for langsiktig profilering av norsk litteratur og øvrig kulturliv, sier statssekretær Bokhari.

Statssekretær Laila Bokhari åpner onsdag 26. april Norwegian Literature Abroad (Norla) sin innspillskonferanse om Norge som gjesteland på den internasjonale bokmessen i Frankfurt i 2019. H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit, kulturminister Linda Hofstad Helleland og bokmessens direktør Juergen Boos er blant innlederne under konferansen, som samler 250 deltakere fra bokbransjen og norsk kulturliv.

Regjeringen støtter prosjektet med 30 millioner kroner over to år (2018-2019). Støtten kommer fra Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Den årlige bokmessen i Frankfurt er verdens største litteraturmesse. I tillegg til å være en internasjonal markedsplass for bokrettigheter, setter messen fokus på litteraturens betydning for grunnleggende menneskerettigheter, spesielt ytringsfrihet.

Norla leder arbeidet med gjestelandsprosjektet, i nært samarbeid med bokbransjen og andre kulturaktører. Innspillskonferansen i Oslo markerer oppstarten på de omfattende forberedelsene som skal gjøres de neste to årene.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker, 990 24 984

Til toppen