Presseinformasjon

Statssekretær Bokhari besøker Haiti

Statssekretær Laila Bokhari besøker Haiti 25.-27. juni for politiske samtaler og oppfølging av utviklingssamarbeidet i landet.

– Besøket til Haiti gir anledning til å styrke den politiske dialogen med et av partnerlandene våre i utviklingssamarbeidet. Haiti er fortsatt det fattigste landet på den vestlige halvkule. Sammen med ulike utviklingspartnere jobber vi for å styrke utdanningssystemet, bedre tilgangen til energi og fremme næringsutvikling innen fiskeri og landbruk. Dette er viktige områder for å bidra til vekst og utvikling, sier statssekretær Bokhari.

Statssekretæren møter under besøket blant annet utdanningsminister Agénor Cadet, FNs spesialrepresentant og leder for FN-operasjonen på Haiti (Minustah), Sandra Honoré, samt andre utviklingspartnere og frivillige organisasjoner. Bokhari besøker også flere utviklingsprosjekter i Les Cayes og Port Salut.

Norge har vært engasjert på Haiti siden slutten av 1990-tallet. Først gjennom freds- og forsoningsarbeid og forskningsstøtte, og senere gjennom betydelig støtte etter jordskjelvet i 2010. Norsk innsats er rettet mot prioriterte områder i Haitis nasjonale gjenoppbyggingsplan. I tillegg til støtte til utdanning, energi og næringsutvikling, støtter Norge Minustah og deres arbeid med kapasitetsbygging av haitisk politi.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02

Til toppen