Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Lansering av håndbok om seksualisert vold i konflikt

Fredag 5. juni lanserer FN og Norge historiens første håndbok for forebygging og bekjempelse av seksualisert vold i konflikt.

Seksualisert vold er utbredt, og rammer både enkeltpersonene som er utsatt for slik vold, deres familier og lokalsamfunn. Analyser viser at slik vold brukes strategisk av parter i konflikt for å undergrave stabilitet og samhold i befolkningen. Derfor er forebygging og bekjempelse av seksualisert vold både en kamp for menneskers rettigheter og for fred. FN har viktige roller å spille, også FNs fredsoperasjoner.

- Seksualisert vold er ikke en konsekvens av krig, men et våpen i seg selv, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Håndboka som nå lanseres er den første håndboka for FNs fredsoperasjoner som ser alle de ulike aktørenes ansvarsområder i sammenheng. Derfor handler håndboka om å sikre en mer helhetlig, koordinert og målrettet innsats mot denne volden. Håndboka er utarbeidet i et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og FN.

- For Norge er innsatsen mot konfliktrelatert seksualisert vold en tverrgående prioritet i den humanitære innsatsen vår og i freds- og sikkerhetsarbeidet vårt. Jeg er glad for at vi nå kan legge fram en håndbok som gir FNs fredsoperasjoner et verktøy som kan bidra til å både forebygge og bekjempe seksualisert vold i konflikt, sier utenriksministeren.

Lanseringen finner sted i et videomøte mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide, leder for FNs avdeling for fredsoperasjoner Jean-Pierre Lacroix, leder for FNs avdeling for fredsbygging Rosemary di Carlo, FNs spesialrepresentant mot seksualisert vold i konflikt Pramilla Patten, Brands Kehris fra FNs kontor for menneskerettigheter. FN-ambassadør Mona Juul er ordstyrer.

  • Lanseringen er åpen for alle, og kan ses via denne nettsiden.
  • Tid: Fredag 5. juni kl. 15.00-16.00. 

Bakgrunn

Forebygging og bekjempelse av konfliktrelatert seksualisert vold er en tverrgående prioritet i Norges arbeid for fred og sikkerhet og i humanitær respons. Norge støtter slik innsats i Afghanistan, Palestina, Colombia, Nigeria, Myanmar, Bangladesh, Syria, Irak, Jordan og Sør-Sudan.

Norge støtter blant annet fredsprisvinner Denis Mukwege og hans arbeid for kvinner som blir utsatt for seksualisert vold i den brutale borgerkrigen i østlige Kongo gjennom Kirkens Nødhjelp.

Det er ett år siden Norge arrangerte den internasjonale konferansen Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises sammen med FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Irak, Somalia og De forente arabiske emirater. På konferansen annonserte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge vil bidra med én milliard kroner til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, [email protected], mobil 97 68 78 01.

Til toppen