Presseinformasjon

Verdens havdag: Brende besøker videregående skole i Oppegård

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende besøker Roald Amundsen videregående skole i Oppegård kommune i forbindelse med verdens havdag 8. juni.

- Vi må ta bedre vare på havet. Havene styrer i stor grad verdens klima og produserer omtrent halvparten av alt oksygenet vi puster inn. Havene skaffer mat og arbeidsplasser til milliarder av mennesker. Uten havet hadde heller ikke norsk økonomi og velferd vært på langt nær så god som i dag, sier utenriksminister Børge Brende.

Han skal besøke en 1. klasse på formiddagen onsdag 8. juni for å snakke om hav og miljø. Hensikten er å øke bevisstheten blant unge om havenes betydning og miljø- og klimatruslene som verden står overfor. Brende vil også be om innspill fra elevene til hvordan norske og internasjonale ledere best kan bevare havene for fremtidige generasjoner. Disse rådene vil han ta med seg til den internasjonale havkonferansen Our Ocean i Washington D.C. i september.

- Utnyttelse av havets muligheter og bærekraftig forvaltning er høyt prioritert av regjeringen. Norge har påtatt seg en lederrolle i det internasjonale arbeidet mot forsøpling i havet. For bare to uker siden fikk Norge, under FNs miljøforsamling, gjennomslag for tiltak som skal bidra til mindre forsøpling i havene, sier utenriksministeren.

Presse som ønsker å dekke besøket bes kontakte Astrid Sehl, asse@mfa.no mobil 922 84 752