Presseinformasjon

Statssekretær Hattrem til Helsinki

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Statssekretær Tore Hattrem deltek på nordisk statssekretærmøte i Helsinki 1. – 2. mars 2016.

Finland har formannskapen i det nordiske samarbeidet i 2016. På møtet står ei rekke tema på dagsordenen, mellom anna fortsatt styrking av det nordiske utanriks- og tryggingspolitiske samarbeidet, migrasjonsspørsmål, FN-spørsmål, klimadiplomati, Arktis, Russland, Ukraina, Syria, Irak og kampen mot Isil.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.