Presseinformasjon

Brende opnar Kirkeneskonferansen 2016

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Utanriksminister Børge Brende opnar onsdag 10. februar Kirkeneskonferansen, ein av dei viktigaste arenaene for næringsutvikling i nord. Utanriksministeren deltek også under opninga av kulturfestivalen Barents Spektakel.

Kirkeneskonferansen 2016 er den åttande i rekka. Konferansen tek for seg ulike sider av nordområdeutviklinga i skjeringspunktet mellom politikk, nærings- og samfunnsutvikling. Sør-Varanger kommune, Barentssekretariatet og Kirkenes Næringshage står bak arrangementet. Utanriksministeren held opningsføredraget under temaet «den politiske utviklinga i nordområda». Han vil i tillegg besøke lokale bedrifter og møte lokale representantar for næringsliv og politikk i nord.

Sjå her for program for Kirkeneskonferansen.

Kulturfestivalen Barents Spektakel vert i år arrangert for 12. gang. Festivalen er arrangert av norske og russiske aktørar i fellesskap.

Sjå her for program til Barents Spektakel.

Det blir eit pressemøte i samband med besøket. Førebels tid og stad: Thon hotell kl. 14.05. Det kan kome endringar i programmet.

Presse som ønsker å dekke besøket, bes ta kontakt med ane.lunde@mfa.no

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Ane Haavardsdatter Lunde (med på reisa) 976 71 250