Presseinformasjon

Statssekretær Tone Skogen til FNs kvinnekommisjon i New York

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tone Skogen deltar på den 60. sesjonen av FNs kvinnekommisjon 15.-17. mars. Årets møte har tema "Women's empowerment and it's link to sustainable development" og knytter sammen likestilling og bærekraftig utvikling.

- Likestilling har en egenverdi og det er et av de mest effektive virkemidlene for utvikling. Kvinner og jenters rettigheter må ha en sentral plass når FNs nye bærekraftsmål skal gjennomføres. Norge bidrar aktivt for å ta tak i de mest sentrale utfordringene som at jenter ikke får skolegang, mangel på økonomiske muligheter, barneekteskap og vold mot kvinner, sier statssekretær Skogen.

Møtet i kommisjonen foregår i to uker fra 14.-24. mars. Statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Solveig Horne, leder den norske delegasjonen alternert av statssekretær Skogen. Den norske delegasjonen består av representanter fra sivilt samfunn, arbeidslivets parter samt Stortinget og Sametinget.

Statssekretær Skogen vil innlede på flere arrangement blant annet om jenters utdanning, kvinnelige menneskerettighetsforkjempere og bekjempelse av vold mot kvinner. Dette er prioriterte områder i arbeidet for global likestilling fra norsk side. Norge vil arbeide for at sluttdokumentet fra kvinnekommisjonen blir et effektiv bidrag til å styrke gjennomføringen av bærekraftsmålene.