Presseinformasjon

Årlig møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

Statssekretær Marit Berger Røsland vil 28. juni lede den norske delegasjonen på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Årets møte finner sted i Kirkenes.

- Atomsikkerhetssamarbeidet er et høyt prioritert samarbeidsområde med Russland og en sentral del av vår nordområdesatsing. Den norsk-russiske atomkommisjonen gir anledning til å diskutere det omfattende samarbeidet Norge og Russland har på dette området, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

På dagsordenen står blant annet planene om slep av det flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov, samarbeid om varsling og atomberedskap, sikkerhet ved russiske kjernekraftverk, håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra Nordvest-Russland og miljøovervåking.

26. juni ble det arrangert en markering av den første utskipingen av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta på Kolahalvøya, der utenriksminister Børge Brende deltok.

Statssekretær Røsland og direktør Krjukov er tilgjengelige for pressen på Thon hotel i Kirkenes 28. juni kl.13:30-14:00.

Pressekontakt: Kristin Enstad, telefon 482 68 835, kristin.enstad@mfa.no.

Til toppen