Presseinformasjon

Årlig møte i den norsk-russiske atomkommisjonen

Statssekretær Audun Halvorsen leder den norske delegasjonen til det årlige møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen 16. juni, som i år avholdes digitalt.

På dagsordenen for møtet i den norsk-russiske atomkommisjonen står blant annet håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Nordvest-Russland, samarbeid om varsling og atomberedskap, miljøovervåking og sikkerhet ved russiske kjernekraftverk. I år markeres også at samarbeidet feirer 25-årsjubileum.

Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov. Økt aktivitet i Arktis gjør det norsk-russiske samarbeidet innen atomsikkerhet enda mer aktuelt i årene som kommer. Gjensidige oppdateringer er viktig for å videreutvikle samarbeidet for å skape en tryggere verden.

Frivillige organisasjoner og media inviteres som observatører på første del av kommisjonsmøtet, 16. juni fra kl. 10.00-10.35.

Statssekretær Halvorsen og direktør Krjukov er tilgjengelig for pressen og frivillige organisasjoner etter møtet kl. 13.30-14.15.

Påmelding sendes til marte.kopstad@mfa.no  innen mandag 14. juni kl 16.00. Vennligst oppgi e-postadresse, slik at påloggingsinformasjon kan bli tilsendt.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad, mobil 99 52 20 26.