Presseinformasjon

Møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen

Statssekretær Tore Hattrem vil 13. september lede den norske delegasjonen på det årlige møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Møtet finner sted på Leningrad kjernekraftverk.

- Kommisjonsmøtet er en viktig felles møteplass mellom Russland og Norge. Formålet med samarbeidet er å øke sikkerheten for våre befolkninger. Møtet gir mulighet til en konstruktiv gjennomgang av atomsikkerhetsutfordringene og mulige løsninger, sier statssekretær Tore Hattrem

På dagsorden til atomsikkerhetskommisjonen står blant annet samarbeid om varsling og atomberedskap, sikkerhet ved russiske kjernekraftverk, miljøovervåking og håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra Nordvest-Russland. Den russiske delegasjonen til møtet ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov.

Rosatom vil også gi Hattrem og den norske delegasjonen en omvisning på Leningrad kjernekraftverk.

Statssekretær Hattrem og direktør Krjukov er tilgjengelig for pressen på Leningrad kjernekraftverk 13. september kl. 14.30.

I forbindelse med besøket til Russland vil statssekretær Hattrem blant annet åpne en norsk-russisk polarutstilling og møte representanter for norske næringsliv i St. Petersburg 14. september.

Pressekontakt: Kristin Enstad, +47 482 68 835

Til toppen