Presseinformasjon

Statssekretær Skogen til konferanse om Ukraina

Statssekretær Tone Skogen deltar 6. juli på konferansen «Opportunity Ukraine» i London. Formålet med konferansen, som arrangeres av britiske og ukrainske myndigheter i fellesskap, er å gjøre opp status for Ukrainas reformarbeid og etablere tydelige målsettinger for hvordan ukrainske myndigheter kan ta dette arbeidet videre med støtte fra internasjonale partnere.

- Gjennomgripende reformer er en forutsetning for langsiktig stabilitet og utvikling i Ukraina. Dette er bakgrunnen for at Norge har støttet opp om reformarbeidet. Vår støtte til dette arbeidet vil fortsette, men for å oppnå best mulig resultater må vårt arbeid være koordinert med andre givere. Derfor er konferansen i London viktig, sier statssekretær Tone Skogen.

Norges støtte til reformarbeidet i Ukraina utgjør om lag 200 millioner kroner inneværende år. I tillegg bidrar Norge med i alt 55 millioner i 2017 i humanitær bistand til mennesker berørt av konflikten som utspiller seg i Donbass.

Pressekontakt: UDs pressevakt, telefon 23 95 00 02.

Til toppen