Presseinformasjon

Statssekretær Hagen til Mauritius 19.-20. juni

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Marianne Hagen besøker Mauritius 19.-20. juni i forbindelse med det andre ministermøtet om maritim sikkerhet i Det vestlige indiske hav. - God maritim sikkerhet er avgjørende for god utvikling og samhandling langs Afrika-kysten. Besøket gir også anledning til å styrke det bilaterale forholdet til Mauritius, sier statssekretær Hagen.

Møtet arrangeres av «The Indian Ocean Commission», som er det regionale samarbeidsforumet for Frankrike, Komorene, Madagaskar, Mauritius og Seychellene. Norge er invitert på grunn av vårt langsiktige engasjement for maritim sikkerhet i dette området.

- Skipsfartsnasjonen Norge har en langsiktig interesse av maritim sikkerhet i Det vestlige indiske hav. Norge bidrar i dette arbeidet og har ambisjoner om å fortsette sitt engasjement for å trygge skipsfarten i området, sier statssekretær Hagen.

Mauritius er et foregangsland i regionen når det gjelder demokrati, godt styresett og rammevilkår for næringslivet. Under besøket vil Hagen ha politiske samtaler med medlemmer av regjeringen på Mauritius, herunder utenriks- og handelsminister Bodha og fiskeri- og havminister Koonjoo, samt undertegne en avtale om politiske konsultasjoner med Mauritius.

- Norge og Mauritius har felles interesser som hav, maritime spørsmål, finans, samt forskning og utvikling, og jeg håper dette besøket vil bidra til å styrke våre bilaterale forbindelser, sier Hagen.