Presseinformasjon

Akkreditering til Natos utanriksministermøte i desember

Utanriksministrane i Nato kjem saman i Brussel 5. og 6. desember 2017. Frist for medieakkreditering er 27. november.

Media som ønskjer å vere til stades blir oppmoda om å følgje tilsvisningane for akkreditering og tilgang slik det går fram i informasjon frå Nato.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide planlegg å delta på Nato-møtet. Eigen presseinformasjon med fleire detaljar om møtet vil følgje.

Pressekontakt: Pressevakta i UD, 23 95 00 02.

Til toppen