Presseinformasjon

Brende til ministermøter i Nato og OSSE

Utenriksminister Børge Brende deltar på utenriksministermøtet i Nato i Brussel 6.-7. desember og ministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Hamburg 8.-9. desember. Frist for media-akkreditering er denne uken.

Tema for utenriksministermøtet vil blant annet være samarbeid mellom Nato og EU, stabilisering i Natos sørlige nabolag, Nato-Ukraina, forholdet til Russland og innsatsen i Afghanistan. Media som ønsker å dekke møtet, og som ikke allerede har Nato-akkreditering, må akkreditere seg innen 2. desember kl. 12.00. Se informasjon om møtet, tilgang for media og informasjon om akkereditering her.

Utenriksminister Brende deltar på ministermøtet i OSSE. Blant temaene på møtet er OSSEs rolle i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, Ukraina, menneskerettigheter, arbeid mot terror og håndtering av migrasjon. Akkrediteringsfrist er 30. november. Se mer informasjon om møtet og akkreditering.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marte Lerberg Kopstad, marte.kopstad@mfa.no, mobil 995 22 026.

Til toppen