Presseinformasjon

Statssekretær Skogen til Nepal

Statssekretær Tone Skogen besøker Nepal 21. - 23. mars. Under besøket vil FNs brede engasjement i landet være hovedfokus. Hun vil også møte den nepalske statsministeren og besøke flere bistandsprosjekter.

- For at Nepal skal få best mulig nytte av den humanitære og langsiktige bistanden, må det være et godt samspill mellom de forskjellige innsatsene. FN har en nøkkelrolle i dette arbeidet. I tillegg til FNs arbeid med humanitær og langsiktig bistand vil FNs arbeid for likestilling og kvinners rettigheter være sentrale tema under besøket, sier statssekretær Skogen.

Nepal er et av de fattigste land i verden og er fokusland for norsk bistand. Landet ble hardt rammet av et stort jordskjelv i april 2015. Norge ga 230 millioner til gjenoppbygging etter jordskjelvet. Ca 20 FN-organisasjoner arbeider i Nepal.

I tillegg til møter med FN-organisasjonene vil statssekretær Skogen møte  representanter for myndighetene i Nepal.

Pressekontakt: Pressevakt 23 95 00 02

Til toppen