Presseinformasjon

Kronprinsessen besøker New York 7. – 8. mars

H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit besøker New York 7. og 8. mars. 7. mars vil hun dele ut Innovasjon Norges pris til årets kvinnelige gründer. På den internasjonale kvinnedagen 8. mars holder kronprinsesse Mette-Marit åpningstalen når Innovasjon Norge samler noen av verdens fremste aktører for å diskutere hvordan en skal legge til rette for finansiell inkludering av kvinner.

Prisen til årets kvinnelige gründer gis til en norsk teknologigründer som satser internasjonalt og jobber mot et eller flere av FNs bærekraftmål. Bærekraftsmålene, som alle FNs medlemsland har vedtatt, formulerer 17 globale mål for en bærekraftig utvikling fram mot 2030. Innovasjon Norge ønsker at prisen kan inspirere og utfordre kvinnelige teknologigründere til å heve blikket og ta med sine løsninger ut i nye markeder.

Målet med arrangementet 8. mars er å synliggjøre hvordan ny teknologi kan bidra til å sikre finansiell inkludering og økonomisk selvstendighet for kvinner, og hvordan man kan få flere til å investere i kvinnelige gründere. To milliarder mennesker, de fleste av dem kvinner, har begrenset eller ingen tilgang til finansielle tjenester. Ny teknologi gir mulighet til å spare, låne og tjene penger. Dermed styrkes kvinners selvstendighet, sikkerhet og muligheter til å starte egen bedrift. For å få til strukturelle endringer og nye holdninger er det nødvendig med samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. Norske og internasjonale gründere kan bidra med innovasjon og ny teknologi, mens etablerte bedrifter kan bidra med erfaringene og ressursene som gjør at løsningene nås ut til brukerne.

New York er én av verdens raskest voksende oppstartsbyer og er base til flere norske gründere og vekstbedrifter. I fjor åpnet Nordic Innovation House, som er hovedkvarter for det nordiske oppstartmiljøet i New York. Nordic Innovation House er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Kontaktpersoner:
Slottet: Ole-Edvard Wold-Reitan, Ole.Edvard.Wold-Reitan@slottet.no 
UD: Linken Berryman, LNB@mfa.no mobil 957 46 198
IN: Julie Rydland, Julie.Ryland@innovasjonnorge.no mobil: 481 11 975

Presseakkreditering innen 26. februar til Julie.Ryland@innovasjonnorge.no

Til toppen