Presseinformasjon

Statssekretærene Hattrem og Ellingsen til Tromsø og Bodø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Tore Hattrem og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Grete Ellingsen besøker Tromsø og Bodø sammen med politisk rådgiver ved Statsministerens kontor Hans Christian Kaurin Hansson. Reisen finner sted 10. og 11. mars 2016. Tilsvarende besøk til Finnmark planlegges i løpet av april 2016.

- Regjeringen har som ambisjon å utvikle Nord-Norge til å bli en av de mest skapende og bærekraftige regionene i landet. Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. I nordområdene møtes utenriks- og innenrikspolitikken, sier statssekretær Tore Hattrem.

Formålet med besøket er å utforske hvordan man kan utvikle et tettere samarbeid mellom regionalt og nasjonalt nivå i utformingen av nordområdepolitikken. Statssekretærene vil ha møter blant annet med fylkesrådene i Troms og Nordland, samt med nøkkelaktører i det regionale partnerskapet i de to fylkene. Torsdag besøker de Framsenteret i Tromsø. Fredag står besøk til Nordområdesenteret, Nord universitet og Hovedredningssentralen i Bodø på programmet.

- De regionale aktørene vet bedre hvor skoen trykker. Ikke bare ønsker vi å få en felles forståelse av hvilke utfordringer vi står ovenfor, men også hvordan de ulike regionale aktørene har til hensikt å bidra til å at vi lykkes med utviklingen i Nordområdene. Nordområdepolitikken må bygges nedenfra. Den må være basert på landsdelens kunnskap, entusiasme og initiativ. Innbyggerne, næringslivet og offentlige aktører i nord må sammen peke ut retningen, sier statssekretær Grete Ellingsen.

Pressekontakt: Pressevakten UD, 23 95 00 02 og pressetelefon KMD, 22 24 25 00