Pressseinformasjon

Pressemøte: Ekstraordinært nordisk samarbeidsministermøte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EØS/EU-minister og nordisk samarbeidsminister, Elisabeth Aspaker, møter sine nordiske kollegaer til et ekstraordinært møte om flyktning- og migrasjonskrisen 19. april i Oslo.

På møtet skal samarbeidsministrene blant annet diskutere grensekontrollens betydning for det nordiske samarbeidet. Ministrene skal også diskutere muligheten for å analysere blant annet de økonomiske konsekvensene av de midlertidige grensekontrollene.

Samarbeidsminister Elisabeth Aspaker og nordisk samarbeidsminister fra formannskapslandet Finland i Nordisk ministerråd, Anne Berner, møter pressen etter at samarbeidsministrenes møte er avsluttet.

Tid: Klokken 12.30
Sted: Stortinget, rom S-408, 4.etg

Etter pressemøtet deltar statsråd Aspaker på Nordisk råds temasesjon hvor hun skal presentere Nordisk ministerråds forslag om "Barn og unge i Norden – en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd i 2016-2022".

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801.