Presseinformasjon

Akkreditering til OECDs ministermøte i Paris 1. og 2. juni

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksminister Børge Brende vil 1. og 2. juni delta på det årlige ministerrådsmøtet i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

OECD har som mål å fremme politikk som forbedrer den økonomiske og sosiale velferden til mennesker i hele verden. På ettermiddagen 2. juli vil Brende i tillegg lede et uformelt ministermøte om WTO. Temaet for dette møtet er oppfølgingen av ministerkonferansen i Nairobi i desember 2015 og veien videre for de handelspolitiske forhandlingene.

Temaet for årets møte er: «Enhancing Productivity for Inclusive Growth». Hovedtema for møtet er hvordan OECD kan fremme produktivitetsøkning som bidrar til bærekraftig, inkluderende og jobbskapende vekst. Andre temaer på agendaen er utviklingsarbeidet i OECD med særlig fokus på hvordan OECD kan bruke sin analytiske kompetanse til å støtte oppnåelsen av FNs bærekraftmål. I tillegg til de 34 medlemslandene er OECDs såkalte nøkkelpartnere - Kina, India, Brasil, Indonesia og Sør-Afrika - invitert, samt tiltredelseslandene Colombia, Costa Rica og Litauen. Latvia vil signere avtalen om medlemskap i OECD under årets møte og blir fullt medlem når den nasjonale ratifikasjonsprosessen er fullført.

Under oppholdet i Paris vil utenriksminister Brende også delta på et møte om de pågående forhandlingene om Trade in Services Agreement (Tisa) som finner sted 1. juni. På dette møtet vil de reviderte tilbudene som ble lagt frem 6. mai bli diskutert.

Presse som planlegger å dekke disse møtene må registrere seg før 31. mai på: media.registration@oecd.org

Mer informasjon om OECD og møtet finnes på OECDs nettsider.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg, telefon +47 922 19 769