Presseinformasjon

Utenriksministeren deltar på digitalt ministermøte i OECD

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar torsdag 29. oktober på OECDs årlige rådsmøte på ministernivå. Møtet holdes som videokonferanse, og er utsatt fra mai.

Ministrene vil drøfte veien ut av koronakrisen, og hvordan den økonomiske gjenoppbyggingen kan gjøres bærekraftig, grønn og sosialt inkluderende.

- Koronapandemien rammer helse, økonomi og sosialt liv over hele verden. Krisen setter det internasjonale samarbeidet på prøve. Samtidig vet vi at ingen land kan løse denne krisen alene. På OECDs ministermøte vil jeg blant annet understreke behovet for å styrke det internasjonale samarbeidet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

OECD utarbeider analyser og råd for medlemslandene og hele det internasjonale samfunnet. Siden mars har OECD laget en rekke analyser av hvilke konsekvenser koronapandemien har for vekst, arbeidsliv, miljø og utvikling.

Les OECDs rapporter om koronapandemien på Tackling coronavirus.

Pressekontakt: Guri Solberg, guri.solberg@mfa.no, mobil: 92 21 97 69