Presseinformasjon

Utenriksminister Brende til OSSE-møte i Potsdam

Utenriksminister Børge Brende deltar på et uformelt utenriksministermøte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Potsdam 1. september for å diskutere sikkerhetsutfordringer i OSSE-området.

Som nåværende formann i OSSE, har Tysklands utenriksminister Frank Walter Steinmeier invitert til en åpen, interaktiv og uformell dialog om noen av de sikkerhetsutfordringer man står overfor i OSSE-området i dag.

- I dagens situasjon i Europa er OSSE kanskje viktigere enn noen sinne. Møtet i Potsdam vil gi oss anledning til åpent å diskutere pågående konflikter i OSSE-området, inkludert konflikten i Ukraina. Det er positivt at Tyskland tar initiativ til å blåse liv i diskusjonen rundt styrking av sikkerheten i OSSE-området gjennom ny innsats innen konvensjonell rustningskontroll. Vi vil også ta for oss utfordringer på menneskerettighetsområdet, noe som er viktig i en tid der menneskerettighetene er under sterkt press også i deler av Europa, sier Brende.

Møtet i Potsdam gir OSSEs utenriksministere en viktig mulighet til å utveksle erfaringer og dele vurderinger av dagens sammensatte og krevende utfordringer innenfor sikkerhetspolitikk, menneskerettigheter og den politiske utviklingen og samholdet i OSSE-området.

Til toppen