Presseinformasjon

Brende til utenriksministermøte i Barentsrådet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det 15. utenriksministermøtet i Barentsrådet finner sted i Oulu, Finland, 14.-15. oktober 2015. Utenriksminister Børge Brende leder den norske delegasjonen.

- Siden starten i 1993 har Barentssamarbeidet stått sentralt i å utvikle forbindelsene over landegrensene i Barentsregionen, både på folk-til-folk nivå, regionalt nivå og mellomstatlig nivå. I dagens politiske situasjon er dette viktigere enn noensinne, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministermøtene i Barentsrådet avholdes annethvert år. Møtet starter med en arbeidsmiddag for utenriksministrene den 14. oktober,og fortsetter den 15. oktober med den formelle delen av møtet.

I Oulu overtar Russland formannskapet i Barentsrådet, etter Finland som har hatt det de to siste årene. Russland har kunngjort tre prioriteringer for sitt formannskap i perioden 2015-2017: transport, miljø og klima og kultur og turisme. Oppfølgingen av felles transportplan for Barentsområdet og Barents handlingsplan for klimaendringer er to av sakene som vil være viktige i den kommende perioden i rådet.

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835