Presseinformasjon

Brende til internasjonal havkonferanse i Washington DC

Utenriksminister Børge Brende deltar 15. og 16. september på den internasjonale Our Ocean-konferansen i Washington D.C. Målet med konferansen er å få frem tiltak for å bevare verdens havområder.

USAs utenriksminister John Kerry tok initiativ til den første Our Ocean-konferansen i 2014 for å sette utfordringene med å bevare og forvalte havene høyere opp på den internasjonale dagsorden. Årets konferanse er den tredje i rekken, og hovedtemaene er bærekraftig fiske, bekjempelse av havforurensing, vern av havområder og havforsuring og andre klimapåvirkninger.

På konferansen deltar foruten John Kerry også en rekke andre utenriksministre, som vil legge fram tiltak fra sine land.

Journalister som ønsker akkreditering til konferansen bes snarest sende en epost til den norske ambassaden i Washington DC, ved Jon-Åge Øyslebø, jon-age.oyslebo@mfa.no.

Se konferansens nettsider for mer informasjon.

#OurOcean #ActOnClimate

Pressekontakt: Marte Lerberg Kopstad, marte.kopstad@mfa.no, mobil: 995 22 026

Til toppen