Presseinformasjon

Brende til utenriksministermøte i Østersjørådet

Utenriksminister Børge Brende deltar i Østersjørådets utenriksministermøte 20. juni i Reykjavik. Under møtet vil utenriksministrene markere 25 års samarbeid i regionen.

- Det er svært viktig å opprettholde regionalt samarbeid og dialog på politisk nivå i Østersjørådet og i andre regionale fora. Gjennom praktisk samarbeid og politisk dialog løser vi felles utfordringer i nærområdene, og bidrar til å dempe sikkerhetspolitiske spenninger i vanskelige tider, sier utenriksminister Brende.

Det er første gang utenriksministrene møtes i Østersjørådet siden Russlands folkerettsstridige annektering av Krim i 2014, og den påfølgende konflikten i Øst-Ukraina. Utover å gjenoppta den politiske dialogen, er hovedformålet med møtet å oppnå økt regionalt engasjement og samarbeid om klima og miljø, grensekryssende utfordringer som menneskehandel, kriminalitet og migrasjon.

Fra norsk side vektlegges også bekjempelse av forurensning, forsuring og andre negative klimapåvirkninger for å sikre bærekraftige marine og maritime miljøer, og utvikling av havbaserte næringer. Ministrene vil i møtet stake ut kursen for det videre Østersjøsamarbeidet frem mot 2030, inkludert regionens bidrag til å oppfylle FNs mål for bærekraftig utvikling.

Bakgrunn

Østersjørådet er et mellomstatlig samarbeidsorgan hvor de nordiske og baltiske landene, Tyskland, Polen og Russland deltar. EU er også part i samarbeidet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, telefon 976 87 801.

Til toppen