Presseinformasjon

Brende til nordisk-baltisk utenriksministermøte i Riga

Utenriksminister Børge Brende deltar på det årlige nordisk-baltiske utenriksministermøtet 25. – 26. august.

På utenriksministermøtet skal Brende og hans nordisk-baltiske kolleger blant annet diskutere aktuelle EU- og Europa-politiske spørsmål, Russland, Ukraina, sikkerhet i Østersjøregionen og Nato-spørsmål.

Det nordisk-baltiske utenrikspolitiske samarbeidet har vokst seg sterkt siden starten for 25 år siden. Nytten av et nært regionalt samarbeid og dialog har økt betydelig gjennom de siste årenes utvikling i våre nærområder, Europa og internasjonalt.

Det nordisk-baltiske samarbeidet (NB8) består av de fem nordiske landene (Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge) og de tre baltiske landene (Latvia, Litauen, Estland). Årets nordisk-baltiske utenriksministermøte finner sted i Riga ettersom Latvia har koordineringsansvaret for dette samarbeidet i 2016. Norge skal være ansvarlig for dette samarbeidet i 2017, og ha formannskapet i Nordisk ministerråd og nordisk utenrikspolitisk samarbeid.

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, mobil 976 87 801, siri.svendsen@mfa.no.

Til toppen