Presseinformasjon

Statsråd Bakke-Jensen til Rogaland

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen besøker Stavanger og Sandnes tirsdag 7. mars.

Bakke-Jensen vil møte representanter for næringsliv, lokalpolitikere og andre aktører som arbeider for å styrke og videreutvikle regionens arbeid med internasjonalisering samt å dra nytte av de EU-programmene Norge er knyttet til gjennom EØS-avtalen.

- Horisont 2020 er Europas store innovasjons- og kunnskapsløft som skal bidra til å snu økonomisk nedgang til vekst. Gjenom Horisont 2020 kan vi i Norge bidra til og ta del i dette, sier Bakke-Jensen.

Stavanger-regionen har et allsidig og dynamisk næringsliv kjent for høy verdi- og nyskaping. Rogaland fylkeskommune har bygd opp omfattende kompetanse og ekspertise innen internasjonalisering og deltakelse i EU-programmer.

Bakke Jensen møter blant andre den lokale bedriften Seafarm Development, som har fått midler fra EUs forskningsprogram Horisont 2020, klyngen Norwegian Smart Care Cluster, Alloyance-nettverket og GMV samt representanter for Stavanger-regionens europakontor og arrangørene av konferansen Nordic Edge.

Pressen er velkommen til å være til stede.

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde (med på reisen), ane.lunde@mfa.no, 976 71 250

Til toppen