Statssekretær Skogen deltar på styremøte i initiativet for bærekraftig energi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tone Skogen deltar på styremøte i initiativet for bærekraftig energi (Sustainable Energy for All – SE4All) i Brussel 15. juni.

På møtet vil FNs generalsekretær Ban Ki-moon lansere handlingsplanen for bærekraftig energi for alle. Store endringer innen energisektoren er nødvendig for at de internasjonale klimamålene skal nås. Andelen fornybar energi må økes og energi må brukes mer effektivt. Målet med initiativet er å etablere et partnerskap mellom utviklingsland, privat sektor, givere og sivilt samfunn. Initiativet har bidratt til å sette tilgang på ren energi, klima og energisikkerhet høyt på den internasjonale dagsorden.

- Bærekraftsmålet om ren energi for alle ble vedtatt i fjor høst. Nå er tiden inne for at politikere, sivilt samfunn og privat sektor trapper opp engasjementet, sier Tone Skogen.

Norge har støttet SE4All-initiativet siden 2011 og deltar aktivt i utformingen av initiativet. På styremøtet i Brussel vil statssekretær Skogen annonsere at Norge vil videreføre støtten og bidra med ti millioner kroner i året de neste tre årene.

Pressekontakt: Pressevakt UD: 23 95 00 02