Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Presseinformasjon

Internasjonal konferanse mot seksuell og kjønnsbasert vold

Den internasjonale konferansen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser «Ending Sexual and Gender-based Violence in Humanitarian Crises», finner sted i Oslo 23.-24. mai 2019.

Norge er vertskap for konferansen, i samarbeid med Irak, Somalia og De forente arabiske emirater, samt FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha), FNs befolkningsfond (UNFPA) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

- Risikoen for seksualisert og kjønnsbasert vold øker i humanitære kriser. Kvinner og jenter er særlig utsatt, men også menn og gutter rammes. Vi må gjøre mer for å forebygge slik vold i humanitære kriser og sikre at de som rammes får den oppfølgingen de trenger, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg åpner konferansen 24. mai.

- Vi inviterer til denne konferansen for å mobilisere økt politisk vilje og mer finansielle ressurser til arbeidet mot seksualisert og kjønnsbasert vold. Vi vil også bidra til økt forståelse og mer kunnskap om hvordan stater, lokalsamfunn og humanitære aktører best kan forebygge og respondere på disse utfordringene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Alle medlemsstatene i FN er invitert på ministernivå. En rekke sivilsamfunnsorganisasjoner deltar også, samt fredsprisvinner Denis Mukwege.

Humanitære kriser utløser og forverrer seksualisert og kjønnsbasert vold (SGBV), blant annet voldtekt, seksuelt slaveri, menneskehandel, tvangsekteskap og tidlige ekteskap samt vold i nære relasjoner. Kvinner og jenter rammes uforholdsmessig ofte av disse bruddene på folkeretten, med alvorlige følger. Menn og gutter rammes imidlertid også. Selv om den humanitære responsen på SGBV er blitt bedre i de senere årene, gjenstår det mye arbeid for å hjelpe de overlevende.

Oslo-konferansen har tre viktige formål:

  • å oppfordre til en sterkere politisk forpliktelse til å forhindre SGBV i humanitære kriser, og å sikre at reaksjonene mot slik vold skjer raskt, er behovsbasert og fremmer de overlevendes rettigheter og verdighet,
  • å mobilisere ytterligere finansielle ressurser for å bekjempe SGBV gjennom FN-koordinerte beredskapsplaner, ICRCs appell 2019 og med andre midler,
  • å rette oppmerksomheten mot beste praksis og konkrete erfaringer med å forhindre og bekjempe SGBV i humanitære situasjoner.

På konferansens første dag – torsdag 23. mai – legges hovedvekten på sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid, og programmet tilrettelegges av Kirkens Nødhjelp med partnere. Resultatet av disse drøftingene vil bli tatt med videre på konferansens høynivådel den 24. mai.

Ytterligere opplysninger er tilgjengelig på konferansens nettside.

Konferansen er åpen for pressen. Søk akkreditering her.

Hashtag: #EndSGBVOslo

Pressekontakt: Mari Bangstad, +47 414 40 871, mban@mfa.no


Øvrige medarrangører:

  • Kirkens Nødhjelp: Mattias R. Bergset, +47 472 66 706, Mattias.Rolighed.Bergset@nca.no   
  • Irak: Utenriksdepartementet, Bandar Fawzi, + 964 773 333 7611 (WhatsApp), banderfawzi@yahoo.com & Govar Khudhur Omar, + 47 968 84 904, + 964 750 425 9909 (WhatsApp), govar.omr@gmail.com
  • Somalia: Departementet for kvinner og menneskerettigheter, Ahmed Elmi, +252 617480082 ahmed.elmie@gmail.com
  • De forente arabiske emirater: Departementet for utenrikssaker og internasjonalt samarbeid, Eman Hableel, +97124932980, eman.hableel@mofaic.gov.ae
  • Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC): Anastasia Isyuk, +41 79 251 93 02, aisyuk@icrc.org  
  • FNs befolkningsfond (UNFPA): Jeff Bates, +1 646 750 5354, bates@unfpa.org
  • FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha): Jens Laerke, +41 79 472 9750, laerke@un.org
Til toppen