Presseinformasjon

Statssekretær Røsland til Aten

Statssekretær Marit Berger Røsland deltar på avslutningsmarkeringen for et asyl- og migrantprosjekt i Aten 9. juni. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Asylforvaltningen i Hellas har vært under et stort press i flere år. Et høyt antall migranter og asylsøkere har ankommet Europa via Hellas.

Soam-prosjektet har gitt støtte til frivillige organisasjoner som bistår asylsøkere i Hellas og omfatter fire mottakssentre. Det er særlig lagt vekt å hjelpe sårbare asylsøkere, inkludert enslige mindreårige.

- Norge er en solid bidragsyter til utviklingen av et bærekraftig asylforvaltningssystem i Hellas gjennom EØS-midlene. Vi ønsker å videreføre og styrke innsatsen på asylfeltet, hjelpe fattige familier og styrke det sivile samfunnet i Hellas, sier statssekretæren.

Siden 2011 har Norge avsatt over 24 millioner euro til slike tiltak. Forhandlingene mellom Norge og Hellas om fordelingen av EØS-midler for perioden 2014-2021 pågår nå.

Under besøket vil statssekretær Røsland møte representanter for Aten kommune og frivillige organisasjoner som arbeider med å bedre forholdene for fattige i Aten, blant annet Solidarity Now og Bodossaki-stiftelsen. Også disse organisasjonene har mottatt støtte gjennom EØS-midlene til sitt arbeid. Videre skal Røsland møte viseminister i det greske utenriksdepartementet, Ioannis Amanatidis, minister for sosial solidaritet, Theano Fotiou, samt landrepresentant for FNs høykommissær for flyktninger, Philippe Leclerc.

For mer informasjon om norsk EØS-støtte til gresk asylforvaltning, se her.

Til toppen