Presseinformasjon

Presseinvitasjon: 15 år med kvinner, fred og sikkerhet – hva nå?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag 19. november markerer utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er 15 år.

Media er velkommen til å delta på seminaret som foregår på engelsk.

Tid: Torsdag 19. november 2015 kl. 09:00 – 13:00
Sted: Militærhospitalet, Grev Wedels plass 1, Oslo

- Kvinners aktive deltakelse handler ikke bare om kvinners rettigheter, men om å bygge bærekraftige samfunn for både kvinner og menn. Det handler om at hele befolkningens behov og erfaringer tas på alvor når sårene etter krigen skal leges og når grunnlaget for fremtiden skal legges. Det handler om å bygge et fundament uten systematiske mangler, slik at samfunnet som reiser seg står støtt, sier utenriksminister Børge Brende.

- Det er 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok denne historiske resolusjonen. Den var en milepæl. Resolusjonen har banet vei for et internasjonalt politisk arbeid for kvinner, fred og sikkerhet. Det gjøres en innsats og denne gir effekt. Kvinner er blitt mer involvert i fredsprosesser og fredsbygging. Resolusjonen er en del av sikkerhetspolitikken, og temaet er kommet langt høyere opp på agendaen. Samtidig er det mye som gjenstår, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen la i februar frem en handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet for tidsrommet 2015 til 2018. - I all vår innsats for fred og sikkerhet skal kvinners og menns behov, prioriteringer og rettigheter tas på alvor, sier utenriksminister Brende. 

Pressekontakt for utenriksministeren: Hilde Steinfeld, hist@mfa.no/ 40 40 83 14
Pressekontakt for forsvarsministeren: Marita Wangberg, miw@fd.dep.no/ 905 123 19

Program følger vedlagt (pdf)