Presseinformasjon

Utenriksminister Brende til Tanzania

Utenriksminister Børge Brende besøker Tanzania 30. juni. Hovedformålet med besøket er å videreutvikle allerede nære bilaterale relasjoner etter mer enn femti år med samarbeid, og å styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen. Samarbeid knyttet til privat sektor og næringsutvikling vil også stå høyt på dagsordenen.

– Tanzania har en uttalt ambisjon om å bli et mellominntektsland innen 2025. Dette er en ambisjon Norge støtter. Tanzania har stort potensiale innenfor blant annet petroleum og ren energi, og styrking av privat sektor, jobbskaping og næringslivssamarbeid vil bli stadig viktigere i det bilaterale samarbeidet. Tanzania var ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) Afrikas nest raskest voksende økonomi i 2016, og bistandens andel av statsbudsjettet har sunket fra om lag førti til ti prosent i løpet av de siste ti årene. Samtidig står landet overfor en rekke utfordringer. Langsiktighet i partnerskapet med Norge vil være et viktig budskap i de politiske samtalene, sier utenriksminister Børge Brende.

Under besøket skal Norge og Tanzania inngå en avtale om jevnlige politiske konsultasjoner om bilaterale utenriks- og utviklingspolitiske spørsmål, økonomisk samarbeid og regionale og globale spørsmål av felles interesse.

Utenriksminister Brende vil ha politiske samtaler med president John Pombe Magufuli, utenriksminister Augustine Mahiga, og flere ministre for ulike fagdepartement. Utenriksministeren vil også overvære signeringen av nye avtaler innenfor Olje for utvikling-programmet og skattesamarbeidet med Tanzania, og delta på et høynivåforum om mulighetene innenfor petroleumssektoren.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker, mobil 990 24 984 (med på reisen).

Til toppen