Presseinformasjon

Statssekretær Skogen besøker Uganda 26. – 27. april.

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Skogen besøker Uganda 26. – 27. april 2016 for konsultasjoner med landets myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn. Statssekretær Skogen vil også delta på regionmøte for Norges ambassadører til de afrikanske landene.

Statssekretæren vil møte utenriksminister Sam Kutesa, finansminister Matia Kasaija og energiminister Irene Muloni. Energisamarbeid, handel og investeringer står på dagsorden i tillegg til politiske spørsmål som godt styresett og menneskerettigheter og regionale utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Statssekretær Skogen vil møte lokalt og norsk næringsliv, inkludert et bedriftsbesøk til «Design without borders» støttet av Fredskorpset. Statssekretæren skal også møte FN og sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med fremme av godt styresett og menneskerettigheter.

Norge og Uganda har en lang historie med utviklingssamarbeid, særlig innen energi og petroleumsforvaltning (Olje for Utvikling). I de senere år er det bilaterale samarbeidet konsentrert om de prioriterte områdene næringsfremme, menneskerettigheter og demokrati og godt styresett, energi og regionalt samarbeid.

Det er flere frivillige organisasjoner i Uganda som arbeider med støtte fra Norad. Det er økende interesse fra norsk næringsliv for investeringer i Uganda og norske aktører har eierskap, økonomiske interesser eller lederskap i 45 bedrifter.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil 922 84 752