Presseinformasjon

Statssekretærmøte om utviklingspolitikk

Statssekretær Tone Skogen deltar 6. og 7. februar på statssekretærmøte om utviklingspolitikk i London. Andre land som deltar er Sverige, Danmark, Finland, Island, Storbritannia, Nederland og Irland.

Møtet er et viktig forum for utveksling av informasjon og koordinering av felles standpunkter i aktuelle utviklingspolitiske spørsmål. Tema som vil bli diskutert er reform av FN-systemet, humanitær innsats, bekjempelse av menneskehandel, økonomisk utvikling i fattige land og klima og miljø i utviklingspolitikken.

Pressekontakt: UDs pressevakt 23 95 00 02.

Til toppen