Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 36

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 36, 2015.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 31. august
Utanriksminister Brende deltek på klimakonferansen "Glacier" i Alaska. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Anchorage, Alaska

Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835.

Onsdag 2. og torsdag 3. september
Utanriksminister Brende deltek på nordisk-baltisk utanriksministermøte. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: København, Danmark

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 3. og fredag 4. september
Utanriksminister Brende vitjar Romania og Georgia for bilaterale samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bucuresti, Romania og Tbilisi, Georgia

Pressekontakt: Ane Lunde, 976 71 250

Laurdag 5. september
Utanriksminister Brende deltek på eit valkamparrangement. Stad: Trondheim

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Ingrid Skjøtskift, 951 98 726.

Statsråd Vidar Helgesen

Onsdag 2. september
Kl. 12.30: Statsråd Helgesen vitjar Caritas Norge sitt senter for arbeidsinnvandrarar frå EU. Stad: Storgata 38, Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Torsdag 3. september
Kl. 11.00: Statsråd Helgesen opnar kunstutstillinga "Yiddish for ale – Jiddisk for alle". Stad: HL-senteret, Huk aveny 56, Bygdøy.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 1. september
Kl. 09.00: Statssekretær Skogen deltek på eit frukostseminar om kjønnsbasert vald og religiøse aktørar. Arrangør er Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 31. august
Kl. 14.00: Statssekretær Høglund leiar Mellomamerika-forum. Stad: UD.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Onsdag 2. september
Kl. 11.00: Statssekretær Tronstad møter direktør Peter Fischer frå det tyske utanriksdepartementet. Stad: UD

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.