Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 43

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 43, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.  

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 19. oktober
Kl. 11.00: Utanriksministeren møter Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Måndag 19. – torsdag. 22. oktober
Utanriksministeren reiser til Washington for bilaterale samtalar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Washington, USA

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 20. oktober
Kl. 12.00: EØS/EU-minister Vidar Helgesen er til stades når statsminister Erna Solberg tar imot ein klima-rapport frå aktørar i næringslivet med råd om korleis ein skal nå klimamåla fram mot 2030. Stad: Storebrand, Professor Kohts vei 9, Lysaker.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 21. oktober
EØS/EU-minister Vidar Helgesen besøker Troll, det største gassfeltet på den norske kontinentalsokkelen, for å markere at to nye kompressorar blir sett i drift. Desse vil bidra til å sikre berekraftige, stabile og langsiktige gassleveransar til den europeiske marknaden, og gjer det mogleg å produsere gass på Troll A-plattforma til 2063. Statsråden er invitert av Statoil.

Pressekontakt: Politisk rådgivar Benedicte Staalesen Nilsen, 468 11 754.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 19. – tysdag 20. oktober
Statssekretær Hattrem deltek på eit nordisk-baltisk statssekretærmøte. Stad: København

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Hattrem held innlegg på Forsvarets Høgskule. Stad: Akershus Festning, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 22. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Hattrem deltek på Myanmar-seminar på Stortinget. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 13.00: Statssekretær Hattrem møter det norske solidaritetsnettverket for dalitene. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Morten Høglund

Tysdag 20. oktober
Kl. 09.00: Statssekretær Høglund møter ein chilensk næringslivsdelegasjon. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Høglund og statssekretær Tone Skogen møter representantar for Norfund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. oktober
Kl. 08.30: Statssekretær Morten Høglund deltar i ein paneldebatt om entreprenørskap og innovasjon i regi av Innovasjon Norge.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Høglund deltek på lanseringa av boka «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk». Stad: Nupi, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Torsdag 22. oktober
Statssekretær Høglund vitjar Brussel for handelspolitiske samtalar. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Søndag 25. – torsdag 29. oktober
Statssekretær Høglund vitjar Sør-Korea for bilaterale samtalar og deltaking på Asia-Europe Meetings (Asem) konferanse om global aldring og menneskerettar for eldre personar. Stad: Seoul

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 19. oktober
Kl. 15.00: Statssekretær Skogen møter Cobus de Swardt, direktør i Transparency International. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Tysdag 20. oktober
Kl. 10.00: Statssekretær Skogen møter representantar for Utdanningsforbundet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 11.00: Statssekretær Skogen møter Rune Freyer om eit prosjekt i Uganda. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.30: Statssekretær Tone Skogen og statssekretær Høglund møter representantar for Norfund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. oktober
Kl. 09.30: Statssekretær Skogen deltek på markeringa av ti-års jubileet til Olje for Utvikling (OfU). Stad: Voksenåsen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 12.00: Statssekretær Skogen møter Jan Ledang om eit prosjekt i Sør-Sudan. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Onsdag 21. – torsdag 22. oktober
Statssekretær Skogen vitjar Paris for å delta på OECD sin utviklingskonferanse om Mali. Stad: Paris, Frankrike

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Mandag 19. – tirsdag 20. oktober
Statssekretær Tronstad besøkjer Tsjekkia for å delta på ein konferanse om anti-korrupsjon og samtalar med tsjekkiske styresmakter. Stad: Praha

Pressekontakt: Hilde Steinfeld 404 08 314

Fredag 23. oktober
Kl. 13.40: Statssekretær Tronstad held innlegg på Nei til EUs konferanse 'Korleis påverkar EØS og TTIP norsk landbruk og næringsmiddelindustri?' Stad: P-hotels Grensen 19, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02