Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 46

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer ei utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 46, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.  

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 10. november
Kl. 09.30: Utanriksministeren møter Statkraft ved konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og konserndirektør Asbjørn Grundt Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 11. november
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende opnar ein konferanse om investeringsmoglegheiter i Ukraina i regi av Norsk-ukrainsk handelskammer. Stad: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 17.00: Utanriksminister Brende deltek på eit samtalemøte om Ukraina i regi av Norsk-ukrainsk handelskammer. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Tysdag 10. november
Kl. 10.00: Statsråd Helgesen deltek i debatten etter den halvårlege orienteringa for Stortinget om viktige EØS/EU-saker i førre veke. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Kl. 14.15: Statsråd Helgesen held innlegg under den 6. tysk-norske energikonferansen i regi av det norsk-tyske handelskammeret. Stad: Grand Hotel, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Onsdag 11. november
Kl. 14.45: Statsråd Helgesen deltek i ein paneldebatt under Norwegian-Ukrainian ICT & Investment Conference. Stad: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Torsdag 12. november
Kl. 08.30: Statsråd Helgesen møter ambassadørar frå EU, hos Europakommisjonen sin delegasjon. Stad: Klingenberggata, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Kl. 11.10: Statsråd Helgesen møter kollegiet i ESA, overvakingsorganet i Efta. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Kl. 12.00: Statsråd Helgesen deltek i høyringa i Afghanistan-utvalet. Stad: Myntgata 2, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Statssekretær Tore Hattrem

Tysdag 10. november
Kl. 09.30: Statssekretær Hattrem møter representantar frå sivilsamfunnet i samband med framlegginga av melding til Stortinget om eksportkontroll. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Ane Haavardsdatter Lunde, 976 71 250.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 9. november
Kl. 16.00: Statssekretær Skogen møter Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 10. november
Kl. 12.00: Statssekretær Skogen møter representantar frå Centre for Coastal Research ved Universitetet i Agder. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 11. november
Kl. 10.30: Statssekretær Skogen møter ein kvinnedelegasjon frå Somalia. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 12. november
Kl. 11.15: Statssekretær Skogen held innlegg på Nordisk utviklingskonferanse, i regi av Kirkens Nødhjelp. Stad: Ullevål stadion, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 13. november
Kl. 09.00: Statssekretær Skogen deltek på ein klimakonferanse i regi av Caritas. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Kl. 10.00: Statssekretær Skogen møter Yoka Brandt, nestleiar i Unicef. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Statssekretær Skogen deltek på seminaret Bridging development and humanitarian aid - the role of education, i regi av Unicef. Stad: Litteraturhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Onsdag 11. november
Kl. 12.15: Statssekretær Høglund deltek på temamøte om Tisa i WTO-utvalet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Torsdag 12. november
Kl. 08.45: Statssekretær Tronstad held innlegg på Seed Forum, eit samarbeidsforum mellom aktørar i Noreg og Estland innan eGovernance, cybertryggleik og innovasjon. Stad: PwC, Bjørvika

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 13. november
Kl. 08.00: Statssekretær Tronstad møter Rolf Wenzel, guvernør i Europarådet sin utviklingsbank. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02