Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 50

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartmentet i veke 50, 2015.

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringen.no.

Utanriksminister Børge Brende

Fredag 4. – måndag 7. desember
Utanriksminister Brende deltek på FN sitt klimatoppmøte (COP 21). Stad: Paris Frankrike

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen, 995 68 584.

Tysdag 8. desember
Kl. 13.00: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj med utanriksministeren i Makedonia, Nikola Poposki. Stad: Parkveien 45, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 9. desember
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på Norad-konferansen (tema: kvinner sine rettar og likestilling). Stad: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Utanriksminister Brende møter Stiftelsen Fritt Ord. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 10. desember
Kl. 09.00: Utanriksminister Brende møter i Stortinget i samband med debatten om utanriks- og forsvarsbudsjettet. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Utanriksminister Brende er til stades ved utdelinga av Nobels fredspris 2015. Stad: Rådhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.45: Utanriksminister Brende deltek på nobelbanketten. Stad: Grand Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 11. desember
Kl. 12.00: Utanriksminister Brende møter nobelprisvinnarane. Sted: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.00: Utanriksminister Brende deltek på Nobels fredspriskonsert 2015. Stad: Telenor Arena, Bærum

Pressekontakt: Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Vidar Helgesen

Torsdag 10. desember
Kl. 08.00: Statsråd Helgesen møter i Stortinget i samband med debatten om utanriks- og forsvarsbudsjettet.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Kl. 13.00: Statsråd Vidar Helgesen deltar under utdelinga av Nobels fredspris. Stad: Oslo Rådhus.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 7. desember
Kl. 13.00: Statssekretær Hattrem møter Sarah Cliffe, leiar av Center on International Cooperation (CIC). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 8. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Hattrem held opningsinnlegget under konferansen "Revolution, Dialogue and Transition: What the World Can Learn from Tunisia", i regi av Ilpi, Fafo og Universitetet i Oslo. Stad: Håndverkeren, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.30: Statssekretær Hattrem møter Caritas. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 10. desember
Kl. 12.30: Statssekretær Hattrem er til stades ved utdelinga av Nobels fredspris 2015. Stad: Rådhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 11. desember
Kl. 14.30: Statssekretær Hattrem møter David M. Satterfield, generaldirektør i Multinational Force and Observers (MFO). Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 7. desember
Kl. 09.00: Statssekretær Skogen opnar givarmøtet for Unicef og UNFPA sitt fellesprogram mot kjønnslemlesting. Stad: Hotel Bristol, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 10. desember
Kl. 08.30: Statssekretær Skogen opnar eit seminar om tilnærming til helse basert på menneskerettar. Stad: Norad, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.00: Statssekretær Skogen deltek på eit møte med representantar for sivilsamfunnet om ny handlingsplan for kvinner sine rettar og likestilling. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Statssekretær Skogen er til stades ved utdelinga av Nobels fredspris 2015. Stad: Rådhuset, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Morten Høglund

Tysdag 8. – laurdag 12. desember
Statssekretær Høglund reiser til Indonesia for møter mellom anna med Asean, indonesiske styresmakter og norsk næringsliv. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Bali og Jakarta, Indonesia

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Mandag 7. desember
Statssekretær Tronstad vitjar Vilnius. Ho møter mellom anna Raimundas Karobils, viseminister i litauisk UD, viseminister Krivas og viseminister Vitkauskas. Ho vitjar også International Insititute of Political Science (IIRPS) ved universitetet i Vilnius og har møte med norsk næringsliv. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Vilnius, Litauen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon: 404 08 314

Tysdag 8. desember
Statssekretær Tronstad vitjar Riga. Ho møter mellom anna statssekretær Aseradens i latvisk UD og Cigane, leiar for Europakomiteen i det latviske parlamentet. Ho vitjar også eit prosjekt støtta av EØS-midla (Green Incubator) og har møte med norsk næringsliv. Sjå eigen presseinformasjon. Stad: Riga, Latvia.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Hilde Steinfeld, telefon: 404 08 314