Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 7

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 7, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 16. februar
Kl. 12.00: Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på næringslivet sin konferanse for internasjonalisering og utvikling (NKIU) 2016. Stad: NHO, Oslo

Pressekontakt: Guri Solberg, 922 19 769.

Torsdag 18. februar
Kl. 18.00: Utanriksminister Brende er til stades ved sentralbanksjefen sin årlege tale og middag. Stad: Noregs Bank / Grand Hotel, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statsråd Elisabeth Aspaker

Måndag 15. februar
Statsråd Aspaker deltar som frivillig under Ungdoms-OL på Lillehammer.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. og onsdag 17. februar
Statsråd Aspaker besøkjer Bulgaria for politiske samtalar. Aspaker skal også stå for den offisielle opninga av skulekantina og rehabiliterte klasserom ved ein førskule for rom-barn i Sofia, finansiert gjennom EØS-midlane. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Sofia

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Torsdag 18. februar
Kl. 09.00: Statsråd Aspaker besøkjer Oslo Cancer Cluster. Stad: Ullernchausséen 64, Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Kl. 18.00: Statsråd Aspaker er til stades ved sentralbanksjefen sin årlege tale og middag. Stad: Noregs Bank / Grand Hotel, Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 15. februar
Kl. 13.00: Statssekretær Hattrem møter Business Innovation Programs. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.00: Statssekretær Hattrem held opningsinnlegg ved lanseringa av Prio sitt nye senter for kjønn, fred og tryggleik. Stad: Hausmanns gate 3, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. februar
Kl. 11.15: Statssekretær Hattrem er vert for ein lunsj for Takht-Ravanchi, viseutanriksminister i Iran. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 15.00: Statssekretær Hattrem møter Bruce Jones, visepresident ved forskningsinstituttet Brookings Institution. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.00: Statssekretær Hattrem er til stades ved opninga av Polen sitt nye konsulat. Stad: Drammensveien 169/171, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. – fredag 19. februar
Statssekretær Hattrem reiser til Myanmar for politiske konsultasjonar. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Myanmar

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 15. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Skogen møter Yannick Glemarec, nestleiar i UN Women. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 16. februar
Kl. 13.30: Statssekretær Skogen deltek på møte i samarbeidsorganet for kvinner, fred og tryggleik. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. februar
Kl. 09.30: Statssekretær Skogen deltek på næringslivsrundebord med Iran. Stad: DNV, Høvikodden

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 11.00: Statssekretær Skogen deltek på møte i Colombia-forum. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 17. – fredag 19. februar
Statssekretær Skogen deltek på eit høgnivåmøte i OECD sin utviklingskomité. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Paris, Frankrike

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Tysdag 16. februar
Kl. 14.00: Statssekretær Tronstad møter fylkesordførar i Akershus, Anette Solli, for å drøfte styrking av den regionale samfunnsutviklarrollen gjennom europeisk samarbeid. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 17. februar
Kl. 10.00: Statssekretær Tronstad møter Zsigmond Perényi, statssekretær ved statsministerens kontor i Ungarn. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.