Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 11

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 11, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 15. mars
Kl. 08.15: Utanriksminister Brende deltek saman med statsråd Aspaker i eit frukostmøte med ekspertar som ledd i førebuingane til «Veivalg-meldinga». Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 18. mars
Utanriksminister Brende deltek på Brussels Forum som vert arrangert av German Marshall Fund. Eigen presseinformasjon vil bli send ut. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Frode Overland Andersen, 917 22 022.

Statsråd Elisabeth Aspaker

Måndag 14. mars
Kl. 08.00: EØS/EU-minister Aspaker møter LO-leiar Gerd Kristiansen. Stad: UD.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Kl. 10.30: Statsråd Aspaker deltar i møte i Europautvalet i Stortinget. Stad: Stortinget

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Tysdag 15. mars
Kl. 08.15: Statsråd Aspaker deltek i eit frukostmøte med ekspertar i førebuinga til «Veivalg-meldinga». Stad: Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 13.00: Statsråd Aspaker møter styreleiar Olemic Thommessen og generalsekretær Espen Stedje i Foreininga Norden. Stad: Stortinget.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Kl. 14.30: EØS/EU-minister Aspaker møter NHO-leiar Kristin Skogen Lund. Stad: UD.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Onsdag 16. og torsdag 17. mars
EØS/EU-ministeren er i Berlin for å delta på konferansen «Berlin Energy Transition Dialogue», der ho skal ha innlegg i ein paneldebatt. Aspaker skal også ha politiske møte med fleire representantar for den tyske regjeringa og medlemmar av europakomitéen i Forbundsdagen. Eigen presseinformasjon vil bli send ut. Stad: Berlin

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Fredag 18. mars
Kl. 09.30: EØS/EU-minister Aspaker møter EU-ambassadør Helen Campbell og ambassadørane frå EU-landa. Stad: EU-delegasjonen, Oslo.

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 14. mars
Kl. 09.30: Statssekretær Hattrem held opningsinnlegget på ein konferanse i regi av FN sitt utviklingsprogram (UNDP) om valdeleg ekstremisme (CVE). Stad: Quality Hotel Expo, Fornebo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Statssekretær Hattrem er vert for eit lunsjmøte med Nathalie Tocci, spesialrådgjevar for EUs høgrepresentant for utanriks- og tryggingspolitikk. Tema er mellom anna EU sin nye globale strategi for utanriks- og tryggingspolitikk. Stad: Continental, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 18.00: Statssekretær Hattrem er vert for ei mottaking i samband med konferansen om valdeleg ekstremisme (CVE). Stad: Quality Hotel Expo, Fornebo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 15. mars
Kl. 09.00: Statssekretær Hattrem opnar Fredskorpset sin europeiske konferanse om frivillig innsats. Stad: Håndverkeren, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Tysdag 15. – fredag 17. mars
Statssekretær Skogen deltek på FN sin kvinnekommisjon (CSW). Eigen presseinformasjon vil bli send ut. Stad: New York, USA

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 14. mars
Kl. 12.30: Statssekretær Tronstad deltek på eit lunsjmøte med Nathalie Tocci, spesialrådgjevar for EU sin høgrepresentant for utanriks- og tryggingspolitikk. Tema er mellom anna EU sin nye globale strategi for utanriks- og tryggingspolitikk. Stad: Oslo.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 15. – torsdag 17. mars
Statssekretær Tronstad vitjar Island. Ho deltek på eit rundebord om EØS-avtala og skal mellom anna møte utanriksminister Sveinsson, leiar for utanrikskomiteen i Alltinget Kristjansdottir, leiar for økonomi- og handelskomiteen i Alltinget Sigurjonsson og departementsråd Johannesson i utanriksdepartementet. Stad: Reykjavik

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.