Presseinformasjon

Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 16

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 16, 2016.

Det kan kome endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort i kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Tysdag 19. - onsdag 20. april
Utanriksminister Brende reiser til Brussel for møte i gjevarlandsgruppa for palestinarane (AHLC) og bilaterale møte med belgiske styresmakter og EU. Han skal også delta på eit seminar om nordområda. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Brussel, Belgia

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Torsdag 21. – fredag 22. april
Utanriksminister Brende reiser til Latvia for å delta på utanriksministermøte med dei nordisk-baltiske landa og Visegrad-landa. Eigen presseinformasjon følgjer. Stad: Riga

Pressekontakt: Rune Bjåstad, 957 85 536.

Laurdag 23. april
Kl. 12.30: Utanriksminister Brende er vert for ein lunsj for Aspen Ministers Forum. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker

Tysdag 19. april
Kl. 13.30: Statsråd Aspaker deltek på Nordisk Råd sin temasesjon. I samband med dette vil det bli eit ekstraordinært nordisk samarbeidsministermøte. Sentralt på dagsorden er utfordringane Norden står overfor som følgje av den aktuelle flyktningkrisa. Samarbeidsminister Aspaker presenterer Nordisk ministerråd sitt forslag om "Born og unge i Norden – ein tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd i 2016" og er til stades under den politiske dialogen om temaet. Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 21. april
Kl. 10.00: Statsråd Aspaker møter partane i arbeidslivet. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 12.30: Statsråd Aspaker møter Hørselshemmedes landsforbund. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Laurdag 23. april
Statsråd Aspaker deltek på fylkesstyremøtet i Troms Høgre. Stad: Scandic Grand Hotel, Tromsø

Pressekontakt: Politisk rådgjevar Benedicte Staalesen Nilsen, 468 11 754.

Statssekretær Tore Hattrem

Måndag 18. april
Kl. 14.00: Statssekretær Tore Hattrem møter Elizabeth Cousens, nestleiar i UN Foundation. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 19. april
Kl. 09.00: Statssekretær Tore Hattrem møter Alexander Rondos, EU sin spesialutsending for Afrikas horn. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 10.30: Statssekretær Tore Hattrem møter Luz Marina Bernal frå den colombianske organisasjonen Madres de Soacha. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 21. april
Kl. 13.00: Statssekretær Tore Hattrem deltek i eit panel på Flyktninghjelpa sin konferanse «Solutions to Displacement». Stad: Samfunnssalen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 16.00: Statssekretær Tore Hattrem er, saman med generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpa, vert for ei mottaking i samband med Flyktninghjelpa sin konferanse «Solutions to Displacement». Stad: Samfunnssalen, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 19.00: Statssekretær Tore Hattrem er vert for ein middag med Filippo Grandi, FN sin høgkommissær for flyktningar (UNHCR). Stad: Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Fredag 22. april
Kl. 13.30: Statssekretær Tore Hattrem held innleiing på ein konferanse i regi av «Students at Risk». Stad: Nobelinstituttet, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 14.30: Statssekretær Tore Hattrem møter Padre Alberto Franco frå Den mellomkyrkjelege kommisjonen for rettferd og fred og Jani Silva lokalleiar frå Putumayo. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Tone Skogen

Måndag 18. april
Kl. 10.30: Statssekretær Tone Skogen møter Elizabeth Cousens, nestleiar i UN Foundation. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Tysdag 19. april

Kl. 10.00 Statssekretær Tone Skogen har møte om utviklingspolitikk med frivillige organisasjonar. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Kl. 13.00: Statssekretær Tone Skogen møter Arne Cartridge og Øystein Botillen frå Yara. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Onsdag 19. april
Kl. 12.00: Statssekretær Tone Skogen møter Vibeke Hammer Madsen, administrerande direktør i Virke. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Statssekretær Elsbeth Tronstad

Måndag 18. april
Kl. 11.30: Statssekretær Tronstad held innlegg om norsk europapolitikk for ei gruppe tenestemenn frå Europakommisjonen. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 21. april
Kl. 10.00: Statssekretær Tronstad møter ei gruppe franske senatorar på besøk i Oslo. Tema for møtet er Noregs forhold til EU. Stad: UD, Oslo

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

Torsdag 21. – lørdag 23. april
Statssekretær Elsbeth Tronstad vitjar Polen. Ho møter statssekretær Pawel Chorazy og statssekretær Adam Hamryszczak i det polske utviklingsdepartementet, og statssekretær Katarzyna Kacperczyk i det polske utanriksdepartementet. Tronstad vil også opne det nye norske honorære konsulatet i Wroclaw, og delta på opninga av Pan Tadeusz-museet. I tillegg vil Tronstad besøkje ei rekke prosjekt finansiert av EØS-midlane. Stad: Warszawa og Wroclaw

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.